Woonzorg Blaricum

Dorps karakter

 
Het nieuwbouwontwerp betreft een zorgvilla voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en behoefte hebben aan intensieve zorg en bescherming. De opzet is kleinschalig met 27 comfortabele studio’s. De zorgvilla stelt oudere mensen met dementie in staat om het leven dat ze gewend zijn te leven zoveel mogelijk voort te zetten. Dit alles in een prettige veilige woonomgeving, rekening houdend met de zorgvraag, zodat de bewoners nooit naar een verpleeghuis of andere zorginstelling hoeven te verhuizen.
 
Locatie
De zorgvilla is gelegen in de Blaricummermeent. De Blaricummermeent ligt aan het Gooimeer en grenst aan het oude dorp Blaricum. Deze prachtige wijk is nieuw, maar de opzet is duidelijk geïnspireerd op het oude Blaricum. Ook hier kronkelen de straten, is er een rijkheid aan architectuur en worden de tuinen gesierd door hagen en mooie bomen.  Centraal binnen deelgebied G3 Blaricummermeent is zorgvilla Blaricum ontworpen. De op de kavel centraal geplaatste zorgvilla grenst aan het water en wordt omzoomd door hoogwaardige grondgebonden twee-onder-één-kap woningen, vrijstaande woningen en een kinderspeelplaats.
 
Entreegebouw
De nieuwbouw vormt als een entreegebouw het oriëntatiepunt van het plangebied. Een eigentijdse Blaricumse villa. Het bouwvolume volgt de ingezette stedenbouwkundige richting en hoofdoriëntatie van de kaprichting, ingezet in de proefverkaveling. Hierdoor ontstaat een oost-west oriëntatie van de plattegrondindeling voor de slaapkamers van het zorgprogramma.
 
Hoofdvorm
Karakteristiek in de omgeving vormen de royale kappen met lage goot. Dit vormde de inspiratie voor het ontwerp, waarbij één kap het gehele volume samenvat en de eenheid en uitstraling vormt. Compositie en schaal als compact volume is toegevoegd door zowel aan de oost- als westgevel de kap te openen als verbijzondering, echter wel als onderdeel van het hoofdvolume. Aan de oostgevel ontstaat een representatief front richting de Deltazijde. Architectuur en de in de plattegrond aanwezige gemeenschappelijk ruimte maken verbinding met de tuin en watergang. Aan de westzijde maakt de gevel door een vriendelijke open entree en het meer gesloten gevelontwerp aansluiting met de fijne korrel van de overige woonbebouwing.
 
Dorps karakter
Het dorpse karakter is versterkt door het accent in de kap. Het vergroten en afschuinen vergroot de uiting als vrijstaand gebouw en geeft vorm aan de kopgevels. Basismaterialen voor het gebouw vormen natuurlijke duurzame materialen. Voor de gevel is gekozen voor een bruingrijze baksteen, gecombineerd met de toepassing van hoogwaardige antracietgekleurde natuurleien als kapafwerking en houten accenten die als verschillende onderdelen in het ontwerp zijn verwerkt. 
 

Wil je meer weten over dit bijzondere project? Neem dan gerust contact met mij op.

Martijn
Contact Martijn
OpdrachtgeverStepping Stones
Programma29 zorgappartementen | 25 studio's + 4 echtpaar appartementen
OmvangCa. 2400m2
StatusGerealiseerd - 2021

Andere projecten in zorgen

Woonzorgcentrum Utrecht | Zuylenstede Overvecht

Woonzorgcentrum Utrecht | Zuylenstede Overvecht

Utrecht - 2019
Projectdetails