Wilhelminastraat | Speldenmakerssteeg

"Een resultaat om trots op te zijn"

 
In nauwe samenwerking met de Gemeente Gouda is het ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van de Wilhelminstraat 13-21. De bestaande bebouwing is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw. Met deze nieuwbouw én de renovatie van drie woningen in de Speldenmakerssteeg heeft deze plek weer een kwalitatief goede uitstraling en nieuwe bewoners die kunnen genieten van de Goudse binnenstad. Wethouder Daphne Bergman: "een resultaat om trots op te zijn."
 
Passend straatprofiel
Het plan omvatte 7 kleinere wooneenheden, die in afstemming met de gemeente op de planlocatie stedenbouwkundig zijn verkaveld. Hierbij is een doorgaande gevelwand voorgesteld die het straatprofiel begeleid vanaf de ten zuiden naastgelegen bestaande bebouwing. Ter plaatse van de hoek Wilhelminastraat - Speldenmakerssteeg is in de verkaveling een knik voorgesteld die aansluit bij het verloop van de straat. De basisopzet van het bouwvolume van de 7 woningen ging uit van een wat groter blok met een verzameling van woningen als continuering van de straatwand, als typologie passend binnen de binnenstedelijke context met diversiteit per individuele woning.
 
Cultuurhistorische waarde
Extra aandacht is gegeven aan de hoekwoning ter plaatse van aansluiting van de Speldenmakerssteeg met de Wilhelminastraat. De Speldenmakerssteeg had cultuurhistorisch een belangrijke toegangsfunctie richting het centrum, daar waar de Wilhelminastraat meer een achterkantfunctie bekleedde. Binnen de stedenbouwkundige ontwikkeling van Gouda is de hiërarchie tussen deze straten langzamerhand veranderd en heeft de Wilhelminastraat de functie van de Speldenmakerssteeg overgenomen.
Vanuit cultuurhistorische waarde is de laatste woning ter plaatse van de knik als verbijzondering vormgegeven. Dit door een woning met kopgevel én entree aan de Speldenmakerssteeg.
 
Schaal Wilhelminastraat
De gevels zijn ontworpen vanuit een basisconcept van een rustig gevelritme met differentiatie per woningen, elk met een individueel karakter passend bij de schaal van de Wilhelminastraat. Het ontwerp van de gevelindelingen is een hedendaagse benadering die refereert aan, en een sfeer doet nastreven naar, de traditionele historische bebouwing in Gouda.

Wil je meer weten over dit bijzondere project? Neem dan gerust contact met mij op.

Martijn
Contact Martijn
Programma7 nieuwbouw woningen, 3 renovatie woningen
StatusGerealiseerd - 2015

Andere projecten in wonen

Woonzorgcentrum Utrecht | Zuylenstede Overvecht

Woonzorgcentrum Utrecht | Zuylenstede Overvecht

Utrecht - 2019
Projectdetails
Cappenersteeg | Rozendaal | Wilhelminastraat

Cappenersteeg | Rozendaal | Wilhelminastraat

Gouda - 2012
Projectdetails