Kleinschalig wooninitiatief Schiedam

Woonvorm voor mensen met autisme

 
Het ontwerp omvat de herbestemming van de bestaande schuur aangevuld met nieuwbouw. De studielocatie ligt verscholen als binnenplaats in het noordelijke deel van de wijk Kethel, met in de nabijheid van het groene Park Kethel, de Dorpskerk Kethel Spaland en de karakteristieke Schiedamse Dorpsstraat. Door middel van een toegang aan het Noordeinde is het binnenterrein toegankelijk. De bedrijfsmatige activiteiten zijn hier al enige tijd niet meer aanwezig wat aanleiding is om studie te doen naar een mogelijke nieuwe bestemming van de locatie.
 
Begeleid wonen
De bestaande schuur is ook in het plan weer opgenomen. In de studie is het concept van een kleinschalige woonvorm uitgewerkt, welke voor diverse gebruikers geschikt is, waaronder ouderen en mensen met een (autistische) beperking. In de bestaande schuur zijn zowel op de begane grond als verdieping eenpersoonshuishoudens ontworpen, ieder met een eigen voordeur. Op de begane grond is de mogelijkheid ingepast om kantoor en een coachingsruimte te maken. In het tweelaags nieuwbouw volume is een tweede cluster ondergebracht. In totaal zijn 13-15 zelfstandige wooneenheden in het plan ontworpen, eventueel aangevuld met ondersteunende functies.
 
In het verlengde van de schuur volgt de nieuwbouw het profiel van de bestaande bebouwing. Door dit profiel uit te laten waaieren ontstaat een drie-eenheid als architectonisch basisensemble voor de nieuwe woongroep. Op de begane grond hebben de woningen ruime tuinen, op de verdieping zijn dit balkons. Bij de situering van de woningen is rekening gehouden met de kwaliteit van zicht en zonoriƫntatie in relatie tot haar omgeving.

Wil je meer weten over dit bijzondere project? Neem dan gerust contact met mij op.

Martijn
Contact Martijn
Programma15 zelfstandige wooneenheden
StatusStudie - 2018

Andere projecten in zorgen