Zorgresort Schelphoek

Rust, ruimte, natuur en frisse lucht

 
De aandacht voor mens en natuur staat in het Zorgresort op de allereerste plaats. In de studie is een eerste ontwerpvisie gecreëerd met het doel om een kwalitatief hoogwaardig resort te realiseren, waar de ontvangst en het verblijf van gasten, (zorg)recreatie, natuur en water op een evenwichtige wijze worden samengebracht en elkaar versterken.
 
Ligging
De planlocatie, de Schelphoek, is gelegen aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland. Het gebied kenmerkt zich door de baai die ontstaan is door een dijkdoorbraak tijdens de watersnoodramp van 1953. De Schelphoek sluit aan op de Oosterschelde en ligt buiten de Ringdijk. Ten noorden, achter de Ringdijk is een hotel/restaurant gelegen met daarnaast een woonhuis. Even verderop aan de andere zijde van de N59 ligt het dorp Serooskerke. Oostelijk van de Schelphoek is het nieuwe natuurreservaat Plan Tureluur gesitueerd. Ten westen is het natuurgebied de Schelphoek dat de status van Natura2000-gebied heeft.  Tevens vormt de planlocatie een van de belangrijkste 'parels' in het project van 'Zierik tot Zee'.
 
 
" Er bestaat een sterke behoefte aan gespecialiseerde (intramurale) revalidatie/re-integratie centra, die naast het leveren van hoogwaardige zorg ook “zorg”dragen voor een optimale omgeving (Healing Environment), waarin de patiënt verder kan herstellen/ re-integreren "
 
 
Met respect voor de omgeving
In het plan is gekozen voor een inrichting van het plangebied, die de bestaande natuurwaarden respecteert en versterkt. Door middel van een goede inpassing in de omgeving en investeringen in de aanwezige natuurwaarden zal het plan een positief effect hebben op landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Schelphoek.  De locatie is, dankzij de rust, ruimte, natuur en frisse lucht, een aantrekkelijke locatie voor een resort waarin gasten terecht kunnen voor behandelingen, nazorg, herstel en ontspanning.
 
Voor de gebruikers
Doelgroep van het zorgresort zijn; 1. Gasten / Patiënten, die via Patiëntenregulering vanuit verbonden ziekenhuizen aankomen , die dienen te revalideren na een medisch event, aan te sterken voor een grote ingreep/ operatie en (versneld) te kunnen re-integreren in de maatschappij. 2. Gasten / Patiënten die op eigen verzoek c.q. door hun huisarts worden doorverwezen. 3. “Zorg”recreanten (dag en verblijf).

Wil je meer weten over dit bijzondere project? Neem dan gerust contact met mij op.

Martijn
Contact Martijn
Programma(zorg)hotelkamers, Diagnostisch centrum, horeca, Informatiecentrum
StatusStudie - 2011

Andere projecten in zorgen